Zarządzenia Wójta jako kierownika urzędu

11/2014

Zarządzenie nr 11/2014 Wójta Gminy Krasne z dnia 15 października 2014 roku. W sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjno- Kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji rzeczowych składników majątku będących w ewidencji Urzędu Gminy Krasne i jednostek organizacyjnych objętych ewidencją finansowo-księgową.