Zarządzenia Wójta jako kierownika urzędu

3B/2014

Zarządzenie 3B/2014 Wójta Gminy Krasne z dnia 8 maja 2013 roku. W sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz ustalenia planu kont dla potrzeb i wymogów ustalania dochodów i wydatków na realizację operacji pn. "Remont budynku Domu Ludowego w Malawie" współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wzdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007- 2013.