Zarządzenia Wójta jako organu gminy

Data Numer Przedmiot
15 Czerwiec 2016 0050.59.2016
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Więcej array-brown
13 Czerwiec 2016 0050.58.2016
W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem.
Więcej array-brown
02 Czerwiec 2016 0050.57.2016
W sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Krasne na 2016 rok.
Więcej array-brown
02 Czerwiec 2016 0050.56.2016
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem.
Więcej array-brown
31 Maj 2016 0050.55.2016
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 rok.
Więcej array-brown
27 Maj 2016 0050.54.2016
W sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.
Więcej array-brown
24 Maj 2016 0050.53.2016
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Więcej array-brown
24 Maj 2016 0050.52.2016
W sprawie odwołania Pani Elżbiety Zakorczmennej z funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Krasnem.
Więcej array-brown
24 Maj 2016 0050.51.2016
W sprawie odwołania Pani Barbary Kaszuby z funkcji Dyrektora Gminnego Przedszkola w Krasnem.
Więcej array-brown
24 Maj 2016 0050.50.2016
W sprawie odwołania Pani Danuty Hebdy z funkcji Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krasnem.
Więcej array-brown
20 Maj 2016 0050.49.2016
W sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 22 "PALIKÓWKA ETAP I" wyłożonego ponownie do publicznego wglądu od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 29 kwietnia 2016 r.
Więcej array-brown
20 Maj 2016 0050.48.2016
w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania zezwoleń na niestosowanie się istniejącej organizacji ruchu na drogach gminnych Gminy Krasne i drogach wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Krasne
Więcej array-brown
18 Maj 2016 0050.47.2016
W sprawie zamieszczenia oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Więcej array-brown
18 Maj 2016 0050.46.2016
W sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne w trybie bezprzetargowym oraz głoszenia jego wykazu.
Więcej array-brown
18 Maj 2016 0050.44.2016
W sprawie przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Krasnem gminnych placów zabaw.
Więcej array-brown
18 Maj 2016 0050.45.2016
W sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
10 Maj 2016 0050.43.2016
W sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Krasnem.
Więcej array-brown
09 Maj 2016 0050.42.2016
w sprawie zasad ustalenia wysokości stypendium szkolnego.
Więcej array-brown
04 Maj 2016 0050.41.2016
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 rok.
Więcej array-brown
04 Maj 2016 0050.40.2016
W sprawie najmu części budynku stanowiącego własność Gminy Krasne w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia jego wykazu.
Więcej array-brown