Zarządzenia Wójta jako kierownika urzędu

11A/2013

Zarządzenie 11A/2013 Wójta Gminy Krasne z dnia 21 listopada 2013 roku. W sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz ustalenia planu kont dla potrzeb i wymogów ustalania dochodów i wydatków na realizację operacji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malawa- Zagóra, rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości KRasne" współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi  dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach PROW na lata 2007-2013.