Zarządzenia Wójta jako kierownika urzędu

2/2013

Zarządzenie nr 2/2013 Wójta Gminy Krasne z dnia 9 kwietnia 2013 roku. W sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz ustalenia planu kont dla potrzeb i wymogów ustalania dochodów i wydatków na realizację operacji pn. "Zespół sportowo- rekreacyjny wraz z przebudową drogi wewnętrznej w Strażowie" współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.