Zarządzenia Wójta jako kierownika urzędu

4/2013

Zarządzenie nr 4/2013 Wójta Gminy Krasne z dnia 11 lipca 2013 roku. W sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz ustalenia planu kont dla potrzeb i wymogów ustalania dochodów i wydatków na realizację projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego na terenie Gminy  Krasne" współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej 4 "Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom" Objętego RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.