Data Numer Przedmiot
09 Listopad 2018 LXI/456/2018
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Więcej array-brown
09 Listopad 2018 LXI/455/2018
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
09 Listopad 2018 LXI/454/2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2018.
Więcej array-brown
09 Listopad 2018 LXI/453/2018
o zmianie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
26 Październik 2018 LX/452/2018
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Krasne.
Więcej array-brown
26 Październik 2018 LX/451/2018
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
26 Październik 2018 LX/450/2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2018.
Więcej array-brown
18 Październik 2018 LIX/449/2018
w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasne oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Krasne w latach 2014-2018.
Więcej array-brown
18 Październik 2018 LIX/448/2018
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do podpisania zobowiązania wekslowego.
Więcej array-brown
18 Październik 2018 LIX/447/2018
upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy Krasne na 2018 rok.
Więcej array-brown
18 Październik 2018 LIX/446/2018
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
18 Październik 2018 LIX/445/2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2018.
Więcej array-brown
08 Październik 2018 LVIII/444/2018
w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 06 września 2018 r.
Więcej array-brown
08 Październik 2018 LVIII/443/2018
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Obsługi Szkół w Krasnem oraz nadania mu Statutu.
Więcej array-brown
08 Październik 2018 LVIII/442/2018
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
08 Październik 2018 LVIII/441/2018
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krasne oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Krasne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Więcej array-brown
08 Październik 2018 LVIII/440/2018
w sprawie uchwalenia statutu gminy Krasne.
Więcej array-brown
08 Październik 2018 LVIII/439/2018
w sprawie emisji obligacji.
Więcej array-brown
08 Październik 2018 LVIII/438/2018
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
08 Październik 2018 LVIII/437/2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2018.
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2018-01-25 11:31:05
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2018-01-25 11:31:05
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel