Data Numer Przedmiot
28 Listopad 2018 II/17/2018
w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej w obrębie Krasne gm. Krasne.
Więcej array-brown
28 Listopad 2018 II/16/2018
w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej w obrębie Strażów gm. Krasne.
Więcej array-brown
28 Listopad 2018 II/15/2018
w sprawie zmiany delegatów do reprezentowania Gminy Krasne na Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Więcej array-brown
28 Listopad 2018 II/14/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Listopad 2018 II/13/2018
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Listopad 2018 II/12/2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2018.
Więcej array-brown
28 Listopad 2018 II/11/2018
w sprawie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Listopad 2018 II/10/2018
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Więcej array-brown
28 Listopad 2018 II/9/2018
w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna.
Więcej array-brown
28 Listopad 2018 II/8/2018
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.
Więcej array-brown
28 Listopad 2018 II/7/2018
w sprawie wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości.
Więcej array-brown
17 Listopad 2018 I/6/2018
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krasne i ustalenia jej składu osobowego.
Więcej array-brown
17 Listopad 2018 I/5/2018
w sprawie powołania Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Krasne i ustalenia jej składu osobowego.
Więcej array-brown
17 Listopad 2018 I/4/2018
w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Gminy Krasne i ustalenia jej składu osobowego.
Więcej array-brown
17 Listopad 2018 I/3/2018
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasne i ustalenia jej składu osobowego.
Więcej array-brown
17 Listopad 2018 I/2/2018
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Krasne.
Więcej array-brown
17 Listopad 2018 I/1/2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krasne.
Więcej array-brown
09 Listopad 2018 LXI/459/2018
w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum w Krasnem.
Więcej array-brown
09 Listopad 2018 LXI/458/2018
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
Więcej array-brown
09 Listopad 2018 LXI/457/2018
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy Krasne na 2018 rok.
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2018-01-25 11:31:05
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2018-01-25 11:31:05
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel