Data Numer Przedmiot
22 Marzec 2017 XXXIV/263/2017
w sprawie przystąpienia Gminy Krasne do realizacji Projektu pn. ”Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...
Więcej array-brown
21 Marzec 2017 XXXIV/262/2017
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
Więcej array-brown
21 Marzec 2017 XXXIV/261/2017
w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym
Więcej array-brown
21 Marzec 2017 XXXIV/260/2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne
Więcej array-brown
21 Marzec 2017 XXXIV/259/2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2017.
Więcej array-brown
21 Marzec 2017 XXXIV/258/2017
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Rozwiń swoje kompetencje - ukształtuj swoją przyszłość", złożonego w ramach konkursu RPPK.09.02.00-I.01-18-008/16 RPOWP na lata 2014 - 2020, Działanie nr 9.2
Więcej array-brown
08 Luty 2017 XXXIII/257/2017
W sprawie zamiaru włączenia Gminnego Przedszkola w Strażowie do Zespołu Szkół w Strażowie
Więcej array-brown
08 Luty 2017 XXXIII/256/2017
W sprawie zamiaru włączenia Gminnego Przedszkola w Malawie do Zespołu Szkół w Malawie
Więcej array-brown
30 Styczeń 2017 XXXII/255/2017
w sprawie przystąpienia Gminy Krasne do Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa".
Więcej array-brown
30 Styczeń 2017 XXXII/254/2017
w sprawie zamiaru włączenia Gminnego Przedszkola w Strażowie do Zespołu Szkół w Strażowie.
Więcej array-brown
30 Styczeń 2017 XXXII/253/2017
w sprawie zamiaru włączenia Gminnego Przedszkola w Malawie do Zespołu Szkół w Malawie.
Więcej array-brown
30 Styczeń 2017 XXXII/252/2017
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Więcej array-brown
30 Styczeń 2017 XXXII/251/2017
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017.
Więcej array-brown
30 Styczeń 2017 XXXII/250/2017
W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne
Więcej array-brown
30 Styczeń 2017 XXXII/249/2017
W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne
Więcej array-brown
30 Styczeń 2017 XXXII/248/2017
Uchwała budżetowa Gminy Krasne
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2017-02-10 12:42:35
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2017-03-14 07:51:15
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel