Data Numer Przedmiot
27 Październik 2017 XLII/323/ 2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
27 Październik 2017 XLII/322/ 2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2017.
Więcej array-brown
26 Wrzesień 2017 XLI/321/ 2017
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Młynówka” w Malawie.
Więcej array-brown
26 Wrzesień 2017 XLI/320/ 2017
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
26 Wrzesień 2017 XLI/319/ 2017
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
26 Wrzesień 2017 XLI/318/ 2017
w sprawie emisji obligacji.
Więcej array-brown
26 Wrzesień 2017 XLI/317/ 2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
26 Wrzesień 2017 XLI/316/ 2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2017.
Więcej array-brown
13 Wrzesień 2017 XL/315/ 2017
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu gminy Krasne dla niepublicznych przedszkoli.
Więcej array-brown
13 Wrzesień 2017 XL/314/ 2017
w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 21 czerwca 2017 r.
Więcej array-brown
30 Sierpień 2017 XXXIX/313/2017
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu gminy Krasne dla niepublicznych przedszkoli.
Więcej array-brown
30 Sierpień 2017 XXXIX/312/2017
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krasne.
Więcej array-brown
30 Sierpień 2017 XXXIX/311/2017
w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych Gminy Krasne prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.
Więcej array-brown
30 Sierpień 2017 XXXIX/310/2017
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Obsługi Szkół w Krasnem oraz nadania mu Statutu.
Więcej array-brown
30 Sierpień 2017 XXXIX/309/2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
30 Sierpień 2017 XXXIX/308/2017
Uchwała Nr XXXIX/308/2017 RGK w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2017.
Więcej array-brown
30 Sierpień 2017 XXXIX/307/2017
w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 16/04 terenu położonego w miejscowości Krasne.
Więcej array-brown
30 Sierpień 2017 XXXIX/306/2017
w sprawie uchwalenia zmiany nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2017 XXXVIII/305/2017
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2017 XXXVIII/304/2017
w sprawie włączenia Gminnego Przedszkola w Strażowie do Zespołu Szkół w Strażowie.
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2017-02-10 12:42:35
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2017-03-14 07:51:15
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel