Data Numer Przedmiot
28 Styczeń 2016 XVIII/144/2016
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
Więcej array-brown
28 Styczeń 2016 XVIII/143/2016
W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Styczeń 2016 XVIII/142/2016
Uchwała budżetowa Gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Styczeń 2016 XVIII/141/2016
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Styczeń 2016 XVIII/140/2016
W sprawie zasad obrotu napojami alkoholowymi na terenie gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Styczeń 2016 XVIII/153/2016
W sprawie określenia zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krasne.
Więcej array-brown
28 Styczeń 2016 XVIII/152/2016
W sprawie określenia kryteriów naboru do gminnych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krasne na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2017-01-27 13:20:01
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2017-01-27 13:20:01
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel