Data Numer Przedmiot
24 Listopad 2016 XXX/227/2016
W sprawie wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości
Więcej array-brown
24 Listopad 2016 XXX/226/2016
W sprawie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krasne
Więcej array-brown
24 Listopad 2016 XXX/225/2016
W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Więcej array-brown
04 Listopad 2016 XXIX/224/2016
w sprawie przystąpienia Gminy Krasne do realizacji Projektu pn. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Więcej array-brown
04 Listopad 2016 XXIX/223/2016
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska S.A. ze środków pochodzących z linii zagranicznej CEB i EIB na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne (...)
Więcej array-brown
04 Listopad 2016 XXIX/222/2016
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska S.A. ze środków pochodzących z linii zagranicznej CEB i EIB na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa przedszkola (...).
Więcej array-brown
04 Listopad 2016 XXIX/221/2016
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne
Więcej array-brown
04 Listopad 2016 XXIX/220/2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2016
Więcej array-brown
30 Wrzesień 2016 XXVIII/219/2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2016
Więcej array-brown
28 Wrzesień 2016 XXVII/218/2016
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne
Więcej array-brown
28 Wrzesień 2016 XXVII/217/2016
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Malawa stanowiącej własność Gminy Krasne
Więcej array-brown
28 Wrzesień 2016 XXVII/216/2016
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Krasne stanowiącej własność Gminy Krasne
Więcej array-brown
28 Wrzesień 2016 XXVII/215/2016
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Krasne stanowiącej własność Gminy Krasne
Więcej array-brown
28 Wrzesień 2016 XXVII/214/2016
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Krasne stanowiącej własność Gminy Krasne
Więcej array-brown
28 Wrzesień 2016 XXVII/213/2016
w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Więcej array-brown
28 Wrzesień 2016 XXVII/212/2016
w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych i zmiany ich nazw
Więcej array-brown
28 Wrzesień 2016 XXVII/211/2016
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krasne w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"
Więcej array-brown
28 Wrzesień 2016 XXVII/210/2016
w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Obsługi Szkół w Krasnem oraz nadania mu Statutu
Więcej array-brown
28 Wrzesień 2016 XXVII/209/2016
w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych Gminy Krasne prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
Więcej array-brown
28 Wrzesień 2016 XXVII/208/2016
w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum w Krasnem.
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2017-01-27 13:20:01
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2017-01-27 13:20:01
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel