Data Numer Przedmiot
16 Marzec 2016 XXI/169/2016
W sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Malawa na lata 2008-2015.
Więcej array-brown
16 Marzec 2016 XXI/168/2016
W sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego "Księże Pola" w Krasnem.
Więcej array-brown
16 Marzec 2016 XXI/167/2016
W sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Matysówka" w Krasnem obejmującego tereny mieszkaniowe, produkcyjne usługowe oraz cmentarz parafialny w Krasnem.
Więcej array-brown
16 Marzec 2016 XXI/166/2016
W sprawie obciążenia nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Krasne położonej w obrębie Rzeszów-Załęże.
Więcej array-brown
16 Marzec 2016 XXI/165/2016
W sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej w obrębie Malawa gm. Krasne.
Więcej array-brown
16 Marzec 2016 XXI/164/2016
W sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Krasne na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
16 Marzec 2016 XXI/163/2016
W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem.
Więcej array-brown
16 Marzec 2016 XXI/159/2016
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
16 Marzec 2016 XXI/158/2016
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2016.
Więcej array-brown
25 Luty 2016 XX/157/2016
W sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie "dobrowolnego połączenia Gminy Krasne z Miastem Rzeszów oraz przyłączenia sołectwa Malawy do Rzeszowa".
Więcej array-brown
11 Luty 2016 XIX/156/2016
W sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Krasne do sprawdzenia czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego odpowiada przepisom ustawy o referendum lokalnym.
Więcej array-brown
01 Luty 2016 XVIII/155/2016
W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zniesienia gminy Krasne poprzez połączenie jej z gminą miasto Rzeszów
Więcej array-brown
28 Styczeń 2016 XVIII/154/2016
W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odłączenia sołectwa Malawa od gminy Krasne i włączenia go do miasta Rzeszowa.
Więcej array-brown
28 Styczeń 2016 XVIII/151/2016
W sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Krasnem.
Więcej array-brown
28 Styczeń 2016 XVIII/150/2016
W sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Krasne.
Więcej array-brown
28 Styczeń 2016 XVIII/149/2016
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
Więcej array-brown
28 Styczeń 2016 XVIII/148/2016
W sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krasne na lata 2016-2020".
Więcej array-brown
28 Styczeń 2016 XVIII/147/2016
W sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Styczeń 2016 XVIII/146/2016
W sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Styczeń 2016 XVIII/145/2016
W sprawie dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2017-01-27 13:20:01
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2017-01-27 13:20:01
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel