Data Numer Przedmiot
29 Wrzesień 2021 XLIII/311/2021
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Palikówka na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2021 XLIII/310/2021
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Krasne stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2021 XLIII/309/2021
o zmianie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2021 XLIII/308/2021
o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia  poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2021 XLIII/307/2021
w sprawie emisji obligacji.
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2021 XLIII/306/2021
w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2021.
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2021 XLIII/305/2021
w sprawie określenia kryteriów naboru do gminnych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krasne na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
Więcej array-brown
31 Sierpień 2021 XLII/304/2021
w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Więcej array-brown
31 Sierpień 2021 XLII/303/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Krasne.
Więcej array-brown
31 Sierpień 2021 XLII/302/2021
w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
31 Sierpień 2021 XLII/301/2021
w sprawie najmu części budynku stanowiącego własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
31 Sierpień 2021 XLII/300/2021
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
31 Sierpień 2021 XLII/299/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2021.
Więcej array-brown
16 Lipiec 2021 XLI/298/2021
w sprawie podjęcia współpracy z gminą Malý  Šariš.
Więcej array-brown
16 Lipiec 2021 XLI/297/2021
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Krasne na lata 2022 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
Więcej array-brown
16 Lipiec 2021 XLI/296/2021
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
16 Lipiec 2021 XLI/295/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2021.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2021 XL/294/2021
w sprawie zmiany uchwały w/s dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2021 XL/293/2021
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Krasne w roku szkolnym 2021/2022.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2021 XL/292/2021
w sprawie​ uchylenia uchwały dotyczącej określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Krasne w roku szkolnym 2021/2022.
Więcej array-brown
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2021-01-08 10:55:33.290677
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel