Data Numer Przedmiot
30 Listopad 2021 XLV/333/2021
w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej w obrębie Krasne gm. Krasne.
Więcej array-brown
30 Listopad 2021 XLV/332/2021
w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Więcej array-brown
30 Listopad 2021 XLV/331/2021
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Więcej array-brown
30 Listopad 2021 XLV/330/2021
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.
Więcej array-brown
30 Listopad 2021 XLV/329/2021
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
30 Listopad 2021 XLV/328/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2021.
Więcej array-brown
30 Listopad 2021 XLV/327/2021
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krasne na lata 2021 – 2025.
Więcej array-brown
09 Listopad 2021 XLIV/326/2021
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Więcej array-brown
09 Listopad 2021 XLIV/325/2021
w sprawie wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości.
Więcej array-brown
09 Listopad 2021 XLIV/324/2021
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
09 Listopad 2021 XLIV/323/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2021.
Więcej array-brown
09 Listopad 2021 XLIV/322/2021
w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w Publicznym Żłobku w Krasnem.
Więcej array-brown
09 Listopad 2021 XLIV/321/2021
Uchwała Nr XLIV/321/2021 Rady Gminy Krasne w sprawie podtrzymania stanowiska w/s skargi na działalność Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
09 Listopad 2021 XLIV/320/2021
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krasne.
Więcej array-brown
09 Listopad 2021 XLIV/319/2021
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krasne na lata 2021-2026”.
Więcej array-brown
09 Listopad 2021 XLIV/318/2021
w sprawie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
09 Listopad 2021 XLIV/317/2021
w sprawie dopłat do zbiorowego odprowadzania ścieków.
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2021 XLIII/314/2021
w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030”.
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2021 XLIII/313/2021
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach z gospodarstwa domowego.
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2021 XLIII/312/2021
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2021-01-08 10:55:33.290677
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel