Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasne o zwołaniu Zebrania Mieszkańców Sołectwa Palikówka

14-06-2024

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Krasne

z dnia 12 czerwca 2024 r.

o zwołaniu Zebrania Mieszkańców Sołectwa Palikówka w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Palikówka oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Palikówka

 

Stosownie do dyspozycji § 19 ust. 3 i ust. 5 Statutu Sołectwa Palikówka w dniu 23 czerwca 2024 r. o godz. 16.00 (I termin) i o godz. 16.16 (II termin) w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Palikówce zwołuję Zebranie Mieszkańców Sołectwa Palikówka.

 

Porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały o przyjęciu regulaminu wyboru Sołtysa sołectwa Palikówka i Rady Sołeckiej sołectwa Palikówka.
  2. Wybór komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa sołectwa Palikówka i Rady Sołeckiej sołectwa Palikówka.
  3. Wybór Sołtysa sołectwa Palikówka.
  4. Wybór Rady Sołeckiej sołectwa Palikówka.

O ile w ustalonym I terminie nie uzyskano wymaganego quorum (1/5 pełnoprawnych mieszkańców sołectwa, tj. stałych mieszkańców, którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy), wybory w nowym terminie (po upływie 15 minut od pierwszego terminu – drugi termin) mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu.

Wójt Gminy Krasne

Jacek Maternia

Data publikacji: 
2024-06-14
Osoba udostępniająca na stronie: 
Georgina Giedlarowiec
Data modyfikacji: 
2024-06-14
Osoba modyfikująca: 
Georgina Giedlarowiec