Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasne o zwołaniu Zebrania Mieszkańców Sołectwa Malawa

14-06-2024

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Krasne

z dnia 12 czerwca 2024 r.

o zwołaniu Zebrania Mieszkańców Sołectwa Malawa w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Malawa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Malawa

 

Stosownie do dyspozycji § 19 ust. 3 i ust. 5 Statutu Sołectwa Malawa w dniu 23 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 (I termin) i o godz. 12.16 (II termin) w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Malawie zwołuję Zebranie Mieszkańców Sołectwa Malawa.

 

Porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały o przyjęciu regulaminu wyboru Sołtysa sołectwa Malawa i Rady Sołeckiej sołectwa Malawa.
  2. Wybór komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa sołectwa Malawa i Rady Sołeckiej sołectwa Malawa.
  3. Wybór Sołtysa sołectwa Malawa.
  4. Wybór Rady Sołeckiej sołectwa Malawa.

O ile w ustalonym I terminie nie uzyskano wymaganego quorum (1/5 pełnoprawnych mieszkańców sołectwa, tj. stałych mieszkańców, którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy), wybory w nowym terminie (po upływie 15 minut od pierwszego terminu – drugi termin) mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu.

Wójt Gminy Krasne

Jacek Maternia

Data publikacji: 
2024-06-14
Osoba udostępniająca na stronie: 
Georgina Giedlarowiec
Data modyfikacji: 
2024-06-14
Osoba modyfikująca: 
Georgina Giedlarowiec