Zarządzenia Wójta jako kierownika urzędu

2/2014

Zarządzenie nr 2/2014 Wójta Gminy Krasne z dnia 22 grudnia 2014. W sprawie udzielenia upoważnienia do udziału w czynnościach odbiorczych realizowanych na terenie gminy Krasne we współpracy z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach projektu  "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej".