Zarządzenia Wójta jako kierownika urzędu

12/2015

Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 23.06.2015r. W sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz ustalenia planu kont dla potrzeb i wymogów ustalania dochodów i wydatków na realizację operacji pn. "Wyposażenie placu zabaw w Krasnem oraz budowa placu zabaw w Strażowie" wraz z miejscami postojowymi oraz ogrodzeniem"