Data Numer Przedmiot
28 Październik 2019 XV/112/2019
w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych Gminy Krasne prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
Więcej array-brown
07 Październik 2019 XIV/111/2019
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
07 Październik 2019 XIV/110/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2019.
Więcej array-brown
24 Wrzesień 2019 XIII/109/2019
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Krasne.
Więcej array-brown
24 Wrzesień 2019 XIII/108/2019
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.
Więcej array-brown
24 Wrzesień 2019 XIII/107/2019
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do podpisania zobowiązania wekslowego.
Więcej array-brown
24 Wrzesień 2019 XIII/106/2019
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy Krasne na 2019 rok.
Więcej array-brown
24 Wrzesień 2019 XIII/105/2019
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
24 Wrzesień 2019 XIII/104/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2019.
Więcej array-brown
24 Wrzesień 2019 XIII/103/2019
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i do Sądu Rejonowego w Rzeszowie na kadencję lat 2020 - 2023.
Więcej array-brown
26 Sierpień 2019 XII/102/2019
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
26 Sierpień 2019 XII/101/2019
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
Więcej array-brown
26 Sierpień 2019 XII/100/2019
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.
Więcej array-brown
26 Sierpień 2019 XII/99/2019
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
26 Sierpień 2019 XII/98/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2019.
Więcej array-brown
09 Lipiec 2019 XI/97/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2019.
Więcej array-brown
09 Lipiec 2019 XI/96/2019
w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Krasne.
Więcej array-brown
09 Lipiec 2019 XI/95/2019
w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Krasne.
Więcej array-brown
09 Lipiec 2019 XI/94/2019
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Krasne od dnia 1 września 2019 roku.
Więcej array-brown
09 Lipiec 2019 XI/93/2019
w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/67/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na tere...
Więcej array-brown
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2019-02-05 12:02:53.696866
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel