Data Numer Przedmiot
26 Listopad 2019 XVIII/132/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2019.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/131/2019
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/130/2019
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/129/2019
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/128/2019
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, drogi: Krasne Hydrofornia i Krasne Boreczek.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/127/2019
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – drogę Strażów Rzeczna.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/126/2019
w sprawie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/125/2019
w sprawie dopłat do zbiorowego odprowadzania ścieków.
Więcej array-brown
15 Listopad 2019 XVII/124/2019
w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych Gminy Krasne prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
Więcej array-brown
15 Listopad 2019 XVII/123/2019
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Październik 2019 XV/122/2019
w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna.
Więcej array-brown
28 Październik 2019 XV/121/2019
w sprawie wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości.
Więcej array-brown
28 Październik 2019 XV/120/2019
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Październik 2019 XV/119/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2019.
Więcej array-brown
28 Październik 2019 XV/118/2019
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Październik 2019 XV/117/2019
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Październik 2019 XV/116/2019
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania sołtysom diety i zwrotu kosztów podróży.
Więcej array-brown
28 Październik 2019 XV/115/2019
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Październik 2019 XV/114/2019
w sprawie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Październik 2019 XV/113/2019
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w Publicznym Żłobku w Krasnem.
Więcej array-brown
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2019-02-05 12:02:53.696866
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel