LXV/495/2023

Uchwała Nr LXV/495/2023 Rady Gminy Krasne z dnia 31.05.2023r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Rzeszów przy realizacji zadania polegającego na zmianie obszaru i granic aglomeracji Rzeszów.

Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2023-01-30 12:38:23.562312
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel