LXIV/487/2023

Uchwała Nr LXIV/487/2023 Rady Gminy Krasne z dnia 27.04.2023r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krasne w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasne.

Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2023-01-30 12:38:23.562312
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel