Data Numer Przedmiot
27 Grudzień 2013 XLVIII/326/2013
W sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasne z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 r.
Więcej array-brown
30 Lipiec 2013 XLII/276/2013
W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Krasne i Malawa".
Więcej array-brown
30 Lipiec 2013 XLII/275/2013
W sprawie zatwierdzenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Malawa"
Więcej array-brown
08 Lipiec 2013 XLI/274/2013
W sprawie najmu części nieruchomości wraz z lokalem użytkowym stanowiącym własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
08 Lipiec 2013 XLI/273/2013
W sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
08 Lipiec 2013 XLI/272/2013
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2013.
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2017-01-27 13:21:10
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2017-01-27 13:21:10
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel