XLVI/338/2021

Uchwała Nr XLVI/338/2021 Rady Gminy Krasne z dnia 21.12.2021r. Rady Gminy Krasne z dnia 21.12.2021r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2021-01-08 10:55:33.290677
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel