Komisje stałe Rady Gminy Krasne w kadencji 2024-2029

KOMISJA REWIZYJNA

Pan Maciej Oleszkowicz - przewodniczący komisji

Pani Ewa Tekiela - członek komisji

Pani Monika Szlosek - członek komisji

Pani Bożena Kura - członek komisji

Pani Katarzyna Chlebica - członek komisji

Pan Marcin Stępień - członek komisji

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Pani Ewa Tekiela - przewodnicząca komisji

Pan Tomasz Bałchan - członek komisji

Pani Barbara Tekiela - członek komisji

Pan Maciej Oleszkowicz - członek komisji

Pani Bożena Kura - członek komisji

 

KOMISJA BUDŻETU I GOSPODARKI

Pan Andrzej Chwajoł - przewodniczący komisji

Pani Barbara Tekiela - członek komisji

Pani Wioletta Nowak - członek komisji

Pani Iwona Mazur - członek komisji

Pan Grzegorz Nowak - członek komisji

Pan Tomasz Bałchan - członek komisji

Pani Katarzyna Porada - członek komisji

Pan Eugeniusz Piotrowski - członek komisji

Pani Monika Szlosek - członek komisji

Pan Marcin Stępień - członek komisji

 

KOMISJA OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

Pani Wioletta Nowak - przewodnicząca komisji

Pani Iwona Mazur - członek komisji

Pani Bożena Kura - członek komisji

Pani Katarzyna Porada - członek komisji

Pan Andrzej Chwajoł - członek komisji

Pani Katarzyna Chlebica - członek komisji

Pan Eugeniusz Piotrowski - członek komisji

Pan Maciej Oleszkowicz - członek komisji

Pani Ewa Tekiela - członek komisji

Pani Monika Szlosek - członek komisji

Data publikacji: 
2015-11-02
Osoba udostępniająca na stronie: 
Jacek Żurawski
Data modyfikacji: 
2024-05-10
Osoba modyfikująca: 
Georgina Giedlarowiec