Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku

Wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

Zgodnie z przepisami prawa Wójt Gminy Krasne  jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.
Wójt Gminy Krasne prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.
Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Wójta Gminy Krasne:
http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+Krasne