Zarządzenia Wójta jako organu gminy

Data Numer Przedmiot
02 Kwiecień 2013 19/2013
W sprawie powierzenia Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem nadzoru pracy nad pracownikami fizycznymi zatrudnionymi w Urzędzie Gminy Krasne w ramach prac interwencyjnych.
Więcej array-brown
29 Marzec 2013 18A/2013
W sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2013 rok.
Więcej array-brown
28 Marzec 2013 18/2013
W sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2013 rok.
Więcej array-brown
26 Marzec 2013 17/2013
W sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy.
Więcej array-brown
22 Marzec 2013 16/2013
W sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krasne za 2012 rok.
Więcej array-brown
22 Marzec 2013 15/2013
W sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji przez Stowarzyszenie Sportowego "Strumyk" Malawa z siedzibą w Malawie.
Więcej array-brown
20 Marzec 2013 14/2013
W sprawie ustalenia wysokości i przyznania stypendiów za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia dla uczniów za rok szkolny 2011/2012 w ramach Programu Stypendialnego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
05 Marzec 2013 13/2013
W sprawie przekazania Zespołowi Szkół w Palikówce Kompleksu Sportowego "Moje Boisko- Orlik 2012" w Palikówce.
Więcej array-brown
05 Marzec 2013 12/2013
W sprawie wyznaczenia pracownika Urzędu Gminy Krasne do składu osobowego Komisji Konsultacyjnej dla przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Malawa.
Więcej array-brown
04 Marzec 2013 11/2013
W sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Krasne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia jego wykazu.
Więcej array-brown
28 Luty 2013 10/2013
W sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2013 rok.
Więcej array-brown
25 Luty 2013 9/2013
W sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Krasne w drodze przetargu oraz ogłoszenia jego wykazu.
Więcej array-brown
25 Luty 2013 8/2013
W sprawie wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o możliwości spłaty pożyczki.
Więcej array-brown
25 Luty 2013 7/2013
W sprawie udzielenia upoważnienia- do wykonania czynności w zakresie kontroli.
Więcej array-brown
19 Luty 2013 6/2013
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2013 rok.
Więcej array-brown
14 Luty 2013 5/2013
W sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia jej wykazu.
Więcej array-brown
30 Styczeń 2013 4/2013
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2013 rok.
Więcej array-brown
23 Styczeń 2013 3/2013
W sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego (...).
Więcej array-brown
04 Styczeń 2013 2/2013
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Więcej array-brown
04 Styczeń 2013 1/2013
W sprawie wyznaczenia głównych celów do monitorowania w Gminie Krasne w 2013 r.
Więcej array-brown