Nabory na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze

27-04-2021

Zarządzenie Nr 2 / 2021 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownika działu wodociągów i kanalizacji.

Data publikacji: 
2021-04-27
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2021-04-27
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel