Wykaz

11-01-2024
Wykaz dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne oznaczonej jako działki ewid. nr: 538/1, 357/3, 352/1 o łącznej pow. 0,0578 ha, położonej w miejscowości Strażów gm. Krasne przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat. więcej

Wykaz

08-12-2023
Część budynku stanowiącego własność Gminy Krasne, zlokalizowanego na działce ewid. nr 837 w miejscowości Palikówka więcej

Wykaz

08-12-2023
dla nieruchomości położonych w miejscowości Palikówka oznaczonych jako działka ewid. nr: 489/9 o pow. 0,9269 ha, 489/10 o pow. 0,9269 ha, 489/11 o pow. 0,9269 ha, 489/14 o pow. 0,9981 ha więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    35