Wykaz

07-06-2019
Wójt Gminy Krasne podaje do publicznej wiadomości, że niżej wymieniona nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krasne , obejmująca lokal użytkowy, została przeznaczona do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. więcej

Wykaz

24-05-2019
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krasne, została przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat. więcej

Wykaz

22-03-2019
Wójt Gminy Krasne podaje do publicznej wiadomości, że niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy Krasne, zostały przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 31 października 2019 roku. więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    13