Wykaz

21-11-2019
Nr działki 489/9, cześć działki ewid. nr 489/7, Palikówka więcej

Wykaz

03-10-2019
Wójt Gminy Krasne podaje do publicznej wiadomości, że niżej wymieniona nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krasne, składająca się z niżej wymienionych działek została przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. więcej

Wykaz

07-06-2019
Wójt Gminy Krasne podaje do publicznej wiadomości, że niżej wymieniona nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krasne , obejmująca lokal użytkowy, została przeznaczona do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. więcej
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    19