wykaz dz. nr 489/7

14-07-2023
informuje, że w dniu 14.07.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krasnem został wywieszony wykaz dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne oznaczonej jako część działka ewid. nr 489/7 o pow. 1,90 ha . więcej

wykaz dz. nr 1216/12

23-05-2023
wykaz dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej w miejscowości Palikówka gm. Krasne, oznaczonej jako działka ewid. nr 1216/12 o pow. 0,0039 ha więcej

wykaz dz. nr 1216/12

23-05-2023
Wykaz dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej w miejscowości Palikówka gm. Krasne, oznaczonej jako działka ewid. nr 1216/12 o pow. 0,0023 ha więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    33