Wykaz

14-02-2020
Nieruchomość niezbudowana o pow.134 m2, sklasyfikowana jako użytek R-111 a więcej

Wykaz

14-02-2020
Lokal w budynku Urzędu Gminy, 36-007 Krasne 121 w miejscowości Krasne, pokój oznaczony nr 3A, przy drodze powiatowej nr 1393R biegnącej przez wieś Krasne. więcej

Wykaz

02-01-2020
Wójt Gminy Krasne podaje do publicznej wiadomości, że niżej wymieniona nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krasne, została przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat. więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    15