Wykaz

30-11-2018
Wójt Gminy Krasne podaje do publicznej wiadomości, że niżej wymieniona nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krasne została przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. więcej

Wykaz

22-11-2018
211/2 obręb Malawa, gmina Krasne więcej

Wykaz

10-09-2018
Wójt Gminy Krasne podaje do publicznej wiadomości, że niżej wymieniona nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krasne została przeznaczona do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat (kolejna umowa najmu). więcej
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    19