Wykaz

20-02-2019
Wójt Gminy Krasne podaje do publicznej wiadomości, że niżej wymieniona nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krasne została przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. więcej

Wykaz

20-12-2018
Wójt Gminy Krasne podaje do publicznej wiadomości, że niżej wymieniona nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krasne została przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem pod realizacje obiektu budowlanego. więcej

Wykaz

06-12-2018
Wójt Gminy Krasne podaje do publicznej wiadomości, że niżej wymieniona nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krasne została przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. więcej
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    19