Wybory prezydenckie

Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Rzeszowie I i II ws. powołania OBKW.

Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Rzeszowie Iz dnia 12 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie

Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasne

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRASNE

Na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych w dniu 28 czerwca 2020 r., wyznaczam tablice ogłoszeń sołectw gminy Krasne:

Nazwa sołectwa

Lokalizacja tablicy ogłoszeń

Sołectwo Krasne

 1. Przy Urzędzie Gminy Krasne
 2. Obok Kościoła
 3. Obok Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem
 4. Krasne (przy stadionie sportowym)

Sołectwo Malawa

 1. Przy skrzyżowaniu z drogą na Słocinę
 2. Obok przystanku autobusowego przy Zespole Szkół w Malawie
 3. Obok Kościoła
 4. Malawa Kolonia – obok sklepu

Sołectwo Strażów

 1. Obok przejazdu/rampy kolejowej
 2. Obok Kościoła w Strażowie
 3. Przy skrzyżowaniu z drogą na Olszyny

Sołectwo Palikówka

 1. Obok Placu Zabaw w Palikówce
 2. Obok Remizy OSP
 3. Obok Przedszkola w Palikówce
 4. Skrzyżowanie na dojeździe do stadionu
 

 

Wójt Gminy Krasne

(-) Wilhelm Woźniak

 

POSTANOWIENIE Nr …/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 30 marca 2020 r.

POSTANOWIENIE Nr …/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 30 marca 2020 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 30 marca 2020 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 30 marca 2020 r.

Pliki do pobrania Pobierz plik

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasne z dnia 30 marca 2020 roku

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasne z dnia 30 marca 2020 roku

Pliki do pobrania Pobierz plik

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasne z dnia 9 kwietnia 2020 roku

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasne z dnia 9 kwietnia 2020 roku

Pliki do pobrania Pobierz plik

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasne z dnia 10 kwietnia 2020 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Wójt Gminy Krasne podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

Pliki do pobrania Pobierz plik

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 14 kwietnia 2020 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Pliki do pobrania Pobierz plik

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejw wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 38/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNE 2020

Na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych w dniu 10 maja 2015 r., wyznaczam tablice ogłoszeń sołectw gminy Krasne:

Nazwa sołectwa

Lokalizacja tablicy ogłoszeń

Sołectwo Krasne

 1. Przy Urzędzie Gminy Krasne
 2. Obok Kościoła
 3. Obok Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem
 4. Krasne (przy stadionie sportowym)

Sołectwo Malawa

 1. Przy skrzyżowaniu z drogą na Słocinę
 2. Obok przystanku autobusowego przy Zespole Szkół w Malawie
 3. Obok Kościoła
 4. Malawa Kolonia – obok sklepu

Sołectwo Strażów

 1. Obok przejazdu/rampy kolejowej
 2. Obok Kościoła w Strażowie
 3. Przy skrzyżowaniu z drogą na Olszyny

Sołectwo Palikówka

 1. Obok Placu Zabaw w Palikówce
 2. Obok Remizy OSP
 3. Obok Przedszkola w Palikówce
 4. Skrzyżowanie na dojeździe do stadionu
 

 

Wójt Gminy Krasne

(-) Wilhelm Woźniak

Ogłoszenie 2020

W nawiązaniu do pisma Przewodniczącego PKW znak: ZPOW-571-32/20 z dnia 26 marca 2020 r. informuję, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych powoływanych w  gminie Krasne w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., należy składać:

 • w godzinach pracy UG Krasne tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, w specjalnie oznaczonej i przeznaczonej wyłącznie do tego celu urnie, znajdującej się na korytarzu w budynku UG Krasne, Krasne 121 (za drzwiami wejściowymi do budynku). Ze względu na stan epidemii wejście do UG Krasne jest zamknięte.
 • Zgodnie z przyjętą w UG Krasne procedurą postępowania z dokumentami wpływającymi z zewnątrz, są one przekazywane urzędnikowi do załatwienia po upływie 48 godzin. Zatem dopiero po tym czasie urzędnik może przystąpić do zweryfikowania poprawności dokonania zgłoszenia i wprowadzania danych kandydatów do elektronicznego systemu WOW;
 • zgłoszenia można także wysyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Krasne, 36-007 Krasne 1211 – koniecznie z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie kandydatów do okw”;
 • zgłoszenie kandydatów na członków komisji wyborczych może zostać przesłane również w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sekretariat@gminakrasne.pl  najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r., w godzinach pracy UG Krasne. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy bezwzględnie przesłać do urzędu tradycyjną pocztą lub dostarczyć w sposób opisany w punkcie 1. niniejszej informacji.

Uwaga!    Do zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, niezależnie od sposobu jego dokonania, należy dołączyć upoważnienie pełnomocnika komitetu wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę dokonującą tego zgłoszenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 17/ 23-00-200 lub 23-00-232.

Wójt Gminy Krasne

(-)Wilhelm Woźniak

Data publikacji: 
2020-06-16
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2020-06-16
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel