WYKAZ

18-05-2016
Wójt Gminy Krasne podaje do publicznej wiadomości, że niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy Krasne, została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. więcej

WYKAZ

05-05-2016
Wójt Gminy Krasne podaje do publicznej wiadomości, że niżej wymienione nieruchomości zostały przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 2 lat. więcej

WYKAZ

05-05-2016
Wójt Gminy Krasne podaje do publicznej wiadomości, że następująca niżej wymieniona nieruchomość stanowiąca własność Gminy Krasne została przeznaczona do oddania w najem w trybie bezprzetargowym (kolejna umowa najmu na okres 3 lat). więcej
1    11  12  13  14  15  16  17  18  19    19