Zamówienia do 130 000 zł

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RI.271.2.11.2024.MS
Tytuł Budowa drogi gminnej w Palikówce od drogi powiatowej nr 1385R do działki nr 849
Data publikacji 2024-03-14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2024-03-22 14:00
Termin otwarcia ofert
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie.pdf - (1,07 MB)
Inne informacje Formularz ofertowy
Wzór umowy
Klauzule
Mapa orientacyjna
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2024-03-28
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - (293,15 KB)
wstecz
Data publikacji: 
2024-03-14
Data modyfikacji: 
2024-03-14
Osoba modyfikująca: 
Jacek Żurawski
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel