Zamówienia do 130 000 zł

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RI.271.2.20.2022.DB
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr ew. 108564 R Malawa przez wieś- etap I"
Data publikacji 2022-07-21
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2022-07-29
Termin otwarcia ofert
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2022-07-21
ogloszenie.pdf - (764,42 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2022-07-21
001_program_funkcjonalno-uzytkowy.pdf - (31,55 MB)
Inne informacje Wzór umowy
2022-07-21
Formularz ofertowy
2022-07-21
Klauzule
2022-07-21
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2022-08-04
zawaidomienie_o_wyborze.pdf - (579,81 KB)
wstecz
Data publikacji: 
2022-07-21
Data modyfikacji: 
2022-07-21
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel