Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w OWP

W dniu 30.04.2020 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w OWP w Malawie i Strażowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Wartość projektu wynosi 524 622,06 zł, kwota dofinansowania 472 159,85 zł. Wkład własny Gminy z budżetu Gminy Krasne wynosi 52 462,21 zł. Termin realizacji projektu od 01.06.2020 do 31.08.2021 r.

W ramach inwestycji dla 35 dzieci (25 dzieci w Malawie i 10 dzieci w Strażowie) zostanie zapewnione pełne, kompleksowe wsparcie przedszkolne w  postaci bezpłatnej opieki przedszkolnej, z zajęciami dodatkowymi uwzględniającymi indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, możliwości psychofizyczne oraz rozwijającymi kompetencje i kwalifikacje maluchów w wieku przedszkolnym odbywającymi się poza godzinami bezpłatnej opieki oraz pełnym wyżywieniem i wykwalifikowaną opieką w budynkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

W dniu 3 sierpnia 2021 r. w Gminnym Przedszkolu w Malawie w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w OWP w Malawie i Krasnem” finansowanego z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, został zorganizowany piknik dla dzieci uczestniczących w projekcie. Tego dnia przedszkolaki z Krasnego gościnnie pojawili się u kolegów i koleżanek w przedszkolu w Malawie. Podróż była niesamowita- nie autobusem, nie autokarem, ale niezwykłym samochodem z postaci bajkowej – PSEM PLUTO. Na miejscu na wszystkie dzieciaczki czekały wspaniałe niespodzianki. Główną atrakcją była ogromna, kolorowa, dmuchana zjeżdżalnia. Ahh ile było radości… w tym całym szaleństwie można było również pomalować buźki. Dziewczynki głównie zmieniały się w motylki a chłopcy w tygryski i myszki. Chętne dzieci PLUTO zabierał na wycieczki po pięknej okolicy. Na zakończenie pikniku każdy przedszkolak otrzymał upominek w postaci całodziennego biletu wstępu do Sali Zabaw w Centrum zabaw i Rozrywki KOLORADO, gier edukacyjnych dla przedszkolaków, artykułów plastycznych oraz słodkości. Ten dzień szczególnie wypełniony był słońcem i wielką radością.