DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Obsługi Szkół w Krasnem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej podstrony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2020 r, poz. 1062).

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.gminakrasne.pl, oraz www.gminakrasne.pl/bip

Strona oraz BIP spełniają standard dostępności cyfrowej WCAG 2.0

Dostępne ułatwienia to:

  1. zmiana kontrastu na czarno-biały, żółto-czarny, czarno-żółty
  2. zmiana rozmiaru czcionki na większą lub mniejszą
  3. mapa strony
  4. serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania ani w kierunku poziomym ani pionowym.
  5. przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

  1. serwis zawiera wyszukiwarkę, która jest dostępna na stronie głównej i każdej podstronie serwisu.
  2. każdą stronę serwisu można znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Powyższe funkcjonalności dostępności nie są dostępne w dokumentach do pobrania: .pdf, .docx, .xlsx, .jpeg,

Aby uzyskać materiały nie spełniające zasad dostępności cyfrowej należy przesłać prośbę o ich udostępnienie na email koordynatora.

  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator dostępności: Malwina Daniel

e-mail:  

Telefon:172300209

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Obsługi Szkół w Krasnem mieści się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem, II piętro pok. 33A; 36-38, 36-007 Krasne, Krasne 743B

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Jedno wejście główne - poprzedzone schodami i podjazdem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i wózków dziecięcych, drugie od strony zachodniej budynku bez schodów, pozwala na wjazd do budynku i telefoniczne przywołanie pracownika.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku na każdym poziomie znajdują się szerokie korytarze i klatki schodowe umożliwiające swobodne poruszanie się. Budynek nie posiada windy. Na drugim piętrze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Obsługi Szkół w Krasnem obecnie nie dysponuje pochylniami, platformami, informacjami głosowymi, pętlami indukcyjnymi.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Ne terenie przyszkolnym znajdują się miejsca parkingowe, w tym z oznakowanym, wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Do budynku można wejść z psem asystującym.