Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem jest czynne:

 - od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530

 

        Iwona Hundz - kasjer / pracownik administracyjny

 • obsługa sekretariatu
 • przyjmowanie zgłoszeń i informacji dot. stanów wodomierzy
 • przyjmowanie zgłoszeń i awarii na sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Gminy Krasne
 • wystawianie faktur
 • podpisywanie umów z odbiorcami o dostawę wody / odprowadzanie ścieków

tel. (17) 23 00 279

e-mail:

 

  Magdalena Gaweł - Łazarz - pomoc administracyjna

 • wydawanie warunków technicznych
 • przyjmowanie zgłoszeń i informacji dot. stanów wodomierzy
 • przyjmowanie zgłoszeń dot.budowy sieci wod./kan.
 • przyjmowanie zgłoszeń i awarii na sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Gminy Krasne
 • wystawianie faktur
 • podpisywanie umów z odbiorcami o dostawę wody / odprowadzanie ścieków

tel. (17) 23 00 276

e-mail:

 

  Agnieszka Więcek - księgowy

 • przyjmowanie zgłoszeń i informacji dot. stanów wodomierzy
 • przyjmowanie zgłoszeń i awarii na sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Gminy Krasne
 • wystawianie faktur
 • podpisywanie umów z odbiorcami o dostawę wody / odprowadzanie ścieków

tel. (17) 23 00 277

e-mail: