Zakończone zostały prace związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej: budynku Urzędu Gminy Krasne, Zespołu Szkół w Malawie oraz OSP w Palikówce. Roboty we wszystkich obiektach objęte są wnioskiem o dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 Działanie 3.2. Nr umowy o dofinansowanie RPPK.03.02.00-18-0105/16-00 z 07.02.2017 roku. Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.

W ramach termomodernizacji budynku Urzędu Gminy wykonane zostały roboty t.j. docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji C.O. wraz z wymianą źródła ciepła na pompę cieplną, instalacja klimatyzacji oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne.

Łączna wartość projektu to 3 405 330 zł robót, w tym budynku Urzędu Gminy Krasne 1 805 300 zł.

  

Krasne, październik 2017 r.