Zakończone zostały prace związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, w tym budynku Urzędu Gminy, Zespołu Szkół w Malawie oraz budynku OSP w Palikówce. Roboty we wszystkich obiektach objęte są wnioskiem o dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 Działanie 3.2. Nr umowy o dofinansowanie RPPK.03.02.00-18-0105/16-00 z 07.02.2017 roku. Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.

W ramach termomodernizacji budynku OSP w Palikówce wykonane zostały:

-  prace termomodernizacyjne polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych, kominów, ościeży styropianem, ścian fundamentowych styrodurem, stropu piętra wełną mineralną,

-  wykonanie izolacji przeciw wilgociowej ścian fundamentowych,

- wymiana stolarki drzwiowej, zewnętrznej,

- wykonanie nowej podbudowy, ocieplenia, izolacji p. wilgociowej, podłogi na poziomie parteru,

- wzmocnienie drewnianego stropu piętra belkami z drewna klejonego,

- wykonanie cokołu, płytki odbojowej, obróbek blacharskich,

- remont balkonu,

- spocznik dla osób niepełnosprawnych,

- wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej, 

- budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania,

- przebudowa instalacji gazowej,

- wymiana oświetlenia wbudowanego wewnętrznego i zewnętrznego na oświetlenie LED,

- roboty elektryczne w zakresie kotłowni i wentylacji mechanicznej,

- instalacja odgromowa.

Łączna wartość projektu to 3 405 330 zł robót, w tym budynku OSP Palikówka:  947 451 zł.