Od 14 stycznia rozpoczął funkcjonowanie pierwszy gminny żłobek w Krasnem. Mury nowo wybudowanego żłobka wreszcie wypełniły gotowe do zabawy dzieci. Żłobek kosztował blisko 1,9 mln złotych, z czego 797 tyś. zł stanowiła dotacja z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

W żłobku przygotowano dwie sale dydaktyczne, każda połączona z salą sypialnianą oddzieloną mobilną ścianą. Pomieszczenia żłobka zaprojektowano tak, aby dzieci czuły się, jak w domu. Pozwalają na to pomalowane na wesołe kolory ściany, bogaty asortyment zabawek, fachowa i odpowiednio przygotowana opieka.

Krasne, luty 2019 r.

  

  

  

  

Już w styczniu 2019 r. rozpocznie funkcjonowanie Publiczny Żłobek w Krasnem. Roboty budowlane zostały już zakończone, a w chwili obecnej trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Kolejnym etapem inwestycji będzie wyposażanie pomieszczeń oraz placu zabaw, tak aby obiekt spełniał restrykcyjne normy bezpieczeństwa.

Realizacja inwestycji umożliwi aktywizację zawodową rodziców mieszkających na terenie gminy, w szczególności osób bezrobotnych, które dotychczas nie mogły podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3, wiążącą się z brakiem dostępu terytorialnego i finansowego do tego typu instytucji opieki.

Krasne, listopad 2018 r.

  

  

  

Krasne, lipiec 2018 r. 

  

Krasne, maj 2018 r.                                                                                 Krasne, kwiecień 2018 r.

  

W dniu 26 lutego 2018 r. w Muzeum Ziemi Leżajskiej Podsekretarz Stanu w MRPiPS Bartosz Marczuk dokonał wręczenia Promes otrzymania dotacji ze środków Programu MALUCH+ 2018 na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3-ech (moduły 1a i 1b Programu).  W spotkaniu w Leżajsku udział wzięli przedstawiciele gmin, które otrzymały dotację w ramach edycji 2018, a także wojewoda podkarpacki Pani Ewa Leniart, poseł na Sejm RP Pan Mieczysław Miazga oraz gospodarze spotkania: burmistrz Leżajska Pan Ireneusz Stefański, starosta leżajski Pan Marek Śliż i wicestarosta leżajski Zdzisław Leśko. Gmina Krasne w ramach Programu MALUCH+ 2018 otrzymała dotację w kwocie 797 600,00 zł. Promesę odebrał wójt gminy Krasne Pan Wilhelm Woźniak. W ramach dotacji i przy współudziale środków własnych powstanie Gminny Żłobek w Krasnem, w którym opiekę znajdzie 40-stu najmłodszych mieszkańców naszej gminy.