Zamówienia do 130 000 zł

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RI.271.2.30.2023.DM
Tytuł Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.
Data publikacji 2023-11-20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2023-12-05
Termin otwarcia ofert 2023-12-06
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_-_gmina_krasne_kredyt_2023_rok.pdf - (1,26 MB)
Inne informacje Formularz ofertowy
uchwala_lxix.540.2023.2023-11-07.pdf
gmina_krasne_klauzule_zamowienia_do130000_w2.pdf
gmina_krasne_zadluzenie_informacja.pdf
zarz._wg_cz._i_okres__od_i.23_r._do_iv.23_r..pdf
zarz._wg_cz._ii_okres__od_iv.23_r._do_v.23_r..pdf
zarz._wg_cz._iii_z_dnia_31.05.2023_r..pdf
zarz._wg_cz._iv_okres__od_vi.23_r._do_ix.23_r..pdf
zarz._wg_cz._v_okres__x.2023_r..pdf
zarz._wg_cz._vi_okres__xi.2023_r..pdf
zarz._wg_z_12.10.2023_r._ws._zmian_w_wpf.pdf
zarz._wg_z_08.11.2023_r._ws._zmian_w_wpf.pdf
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2023-12-06
Zawiadomienie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty - (463,32 KB)
wstecz
Data publikacji: 
2023-11-20
Data modyfikacji: 
2023-11-20
Osoba modyfikująca: 
Jacek Żurawski
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel