Zamówienia do 130 000 zł

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RI.271.2.23.2023.MS
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr ew. 108564 R Malawa przez wieś
Data publikacji 2023-10-30
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2023-11-07 12:00
Termin otwarcia ofert 2023-11-07 12:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2023-10-31
Ogłoszenie o zamówieniu - (940,11 KB)
Inne informacje Program funkcjonalno-użytkowy
2023-10-31
Klauzule zamówienia
2023-10-31
Wzór umowy
2023-10-31
Formularz ofertowy
2023-10-31
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2023-11-07
wstecz
Data publikacji: 
2023-10-30
Data modyfikacji: 
2023-10-30
Osoba modyfikująca: 
Jacek Żurawski
Osoba udostępniająca na stronie: 
Jacek Żurawski