Wykaz

29-04-2021

Wójt Gminy Krasne podaje do publicznej wiadomości, że niżej wymieniona nieruchomość położona w obrębie Krasne stanowiąca własność Gminy Krasne, została przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działki ewid. nr 1237/74, 1237/75, 1237/76 położone w obrębie Krasne, gm. Krasne

Pliki do pobrania Pobierz plik

Data publikacji: 
2021-04-29
Osoba udostępniająca na stronie: 
Malwina Daniel
Data modyfikacji: 
2021-04-29
Osoba modyfikująca: 
Malwina Daniel