Ogłoszenie o wyniku przetergu

09-10-2020

W dniu 1 października 2020 r. w Urzędzie Gminy Krasne został przeprowadzony pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 2091/79 o pow. 0,0134 ha położona w miejscowości Krasne, gm. Krasne, objęta KW Nr RZlZ/00111297/5.

Data publikacji: 
2020-10-09
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2020-10-09
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel