Ogłoszenie o wyniku przetargu

19-12-2019

W dniu 12.12.2019 r. w Urzędzie Gminy Krasne został przeprowadzony pierwszy ustny przetarg nieograniczony dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Palikówka gm.Krasne oznaczonej jako działki ewid.nr 489/8, 489/9, 489/1 O, 489/11 , 489/12 , 489/13, , 489/14 , 489/15, 489/16 , 489/17, 489/18 , 489/19 ,489/20,489/21 o łącznej pow.10,8130 ha ,w użytkach: Ps III ,objęta Kw RZlZ/00106262/3 na okres do 3 l.10.2020r.

Data publikacji: 
2019-12-19
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2019-12-19
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel